Language selection
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!


LÄNKAR


 

ASHRAE
På denna engelska webplats får du veta allt om ASHRAE, the American Society Of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, som är ett internationellt förbund med mer än 50.000 medlemmar över hela världen. Förbundet är anordnat med avsikt att få fram konsten och läran om uppvärmning, ventilation och kylning för att gagna allmänheten genom forskning m.m

http://www.ashrae.org/

Boverket
Här kan du få information om bygglov, bygganmälan, bostadsfinansiering, subventionsräntan med mera.

http://www.boverket.se/

CadCom AB
CadCom AB har tillsammans med sin utvecklingspartner Progman Oy specialiserat sig på utveckling av dataprogram för VVS-branschen. Deras erfarenhet går tillbaka till 1983 då verksamheten startade.

http://www.cadcom.se/

EU/FoU-rådet
EU/FoU-rådets www-tjänst. EUs ramprogram för forskning och utveckling har som mål att förbättra Europas industriella konkurrenskraft, exploatera den inre marknadens fördelar samt att tillfredsställa samhällets behov av en hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet.

http://www.vinnova.se/

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. De ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft. Tillväxtverket är en av de myndigheter som tillhör Näringsdepartementet.

http://www.tillvaxtverket.se/

SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. Information om SP, deras pressmeddelanden och konferenser m.m hittar du på deras hemsida.

http://www.sp.se/

STF Ingenjörsutbilding AB
Redan på 1800-talet insåg svenska tekniker att det behövdes en organisation för att bland annat stödja teknikernas kompetensutveckling efter examen. En grupp från den i vardande Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, bildade därför Svenska Teknologföreningen (STF) 1861 och som idag tom finns på internet!

http://www.stf.se/

VVS net
VVS-Tekniska Föreningen, Riksföreningen för energi- och miljöteknik arbetar med information och teknikvärdering, utbildning, certifiering, kontaktverksamhet och erfarenhetsåterföring inom energi- och miljöteknik.

http://www.siki.se/

  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!