Language selection
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!


MILJÖ

Foto: Magnus Henriksson


Polman´s arbetar målinriktat med miljöfrågor. Vårt miljöprogram Hänsyn finns publicerat på denna sida. Du kan även beställa broschyren i tryckt form från Polman's

Att visa hänsyn är inte bara att trycka på miljövänligt papper.
Även för oss inleddes arbetet med att miljöanpassa vår verksamhet till att "välja rätt papper". Men det var bara början. Vi insåg snart att det gick att göra väldigt stora förändringar till en ringa arbetsinsats. Och det hela var både stimulerande och lärorikt...
Nu har vi höjt ribban!
Alla nya produkter vi utvecklar håller en viss nivå med avseende på resurs- och miljötänkande. Naturligtvis sker löpande förändringar i vårt äldre sortiment, men tyngdpunkten på miljöarbetet ligger på framtidens sortiment.

Materialvalet
Oavsett vilken produkt som skall utvecklas skall man se på materialvalet ur miljösynpunkt. Det är inte enbart en fråga om hur miljön påverkas av det aktuella materialet vid dess framställan, utan även huruvida det går att återanvända.En annan aspekt att väga in är hur materialet påverkar miljön under den tid det sitter där installerat i en anläggning.
Materialvalet styrs av många faktorer såsom pris, tillgänglighet, utseende och hållbarhet. Det är knappast någon tillfällighet att stålet är det vanligast förekommande materialet i ventilationsprodukter. Stålet klarar de krav man ställer, förutsatt att man väljer rätt godstjocklek, stålkvalité och ytbehandling. Drygt 90% av Polman's sortiment innehåller enbart stålplåt. Övriga material är koppar, mässing och aluminium samt trä, vanligtvis björk eller bok.
Från och med sommaren -96 använder Polman's ljudabsorbenter fria från mineralull i tilluftsdonen ingående i K-serien. Vår målsättning är att användandet av mineralull skall minimeras och före 1997 års utgång skall ljud och värmeisolering av mineralull endast användas där brandskyddstekniska krav ej kan godta andra material. Ytbehandlingen av Polman's produkter är som standard pulverlackering. Vi anlitar de modernaste målerier med effektiva system som släpper ut ett minimum av föroreningar till omgivningen.

MILJÖ FORTSÄTTNING >>  

  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!