Language selection
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!


MILJÖ


 Drift och underhåll
Kostnaden för drift och underhåll av en ventilationsanläggning överstiger oftast investeringen mångfalt utslaget på anläggningens livslängd. Detta i sig borde innebära att den medvetna kunden väljer alternativ med energisnåla lösningar. Nu är det tyvärr inte alltid på det viset... Polman's produkter är utvecklade för låga tryckuppsättningar och därmed eleffektiv drift. Dessutom är de enkla att sköta, och kontroll av luftflöden med fasta mätpunkter, en självklarhet.

Våra lågimpulsdon innehåller ej filtermattor eller liknande som kräver ett extra underhåll. Polman's Drift & Skötselanvisningar redovisar inte enbart hur en produkt skall underhållas utan beskriver ingående vilka material som varje komponent innehåller.

Produkten skall leva länge...
En produkt skall hålla i många år. Det innebär inte bara att den skall kunna utstå åverkan. Den skall vara modern, ja rent av kanske lite före sin tid både i teknik och design. Polman's lägger därför ned ett stort arbete i att utveckla moderna produkter och system för framtidens byggande.
Vi samarbetar dessutom med framstående svenska formgivare för att ge produkterna en tidlös design som även den håller i många år...

Emballage och frakter
Polman's produkter levereras inplastade med folie på returpall. Det är den metod vi funnit vara mest skon- sam mot miljön, då vikten på emballaget blir låg samtidigt som plastfolien är återvinningsbar. Vi är anslutna till Reparegistret för omhändertagande av vårt emballage. Våra transporter sker både med bil och järnväg. Genom att sträcka ut leveranstiderna en aning och samordna leveranser går det att effektivisera transporterna både till gagn för miljö och ekonomi. Därför tillämpar vi ett system där kunden ges en extra rabatt om denne kan planera sina arbeten så väl att vi erhåller beställningarna i god tid.
Till sist...
Oavsett vad vi säger att vi vill göra för att dra vårt strå till stacken så kommer det an på den enskilda individen huruvida miljöarbetet fungerar inom vårt företag. Därför är utbildning och information av personalen och våra underleverantörer helt avgörande för hur det framtida miljöarbetet kommer att fungera.


Teckningar: Olle Andersson<< MILJÖ FÖREGÅENDE
  Besök gärna www.netologen.se , Polman´s produktkatalog online!