Luftdon och ventilationsprodukter, specialtillverkade som standard.

Välkommen till Polman´s - Din leverantör av specialtillverkade luftdon och ventilationsprodukter. Våra populäraste luftdon presenteras för er konsulter och privatpersoner som standarddon på denna webbplats.

Polman´s luftdon kännetecknas av hög kvalité och funktionalitet med stilren design och lång livslängd. Vår styrka är att vi kan tillverka små eller stora, kundanpassade serier luftdon, när du behöver dem, helt standardmässigt.


För att åstadkomma detta har vi tillverkningen, bestående av såväl konstruktion som produktionsenhet, i egna lokaler i Gävle. Till vår hjälp har vi ett lufttekniskt laboratorium där vi kontrollerar ljudalstring, strömningsmönster etc.

Här har vi även möjlighet att bygga upp olika scenario i full skala. Därför anpassar vi gärna produkten utifrån specifika önskemål inom ramen för dess tekniska begränsningar.

Polman ́s, är för många, synonymt med hög kvalité och unika, specialtillverkade produkter. Vi menar att ventilationssystemet ska fungera inte bara tekniskt, utan också bilda en helhet tillsammans med resten av rummet. Inneklimatet är även det som ögat ser och handen känner. Vi har erfarna säljare som lotsar dig fram till en bra lösning. Välkommen att kontakta oss.


Polman´s Lågimpulsdon för ventilation av industrimiljöer

De krav man normalt ställer på don för industrin är inte alls lika tuffa avseende ljud och drag som i komfortapplikationer. Detta beror på att bakgrundsnivån ofta är så hög att problematiken med buller från luftdonen blir underordnade. Dragkriterierna inom industrin är normalt sett avsevärt “snällare” än i komfortinstallationerna. Detta har sin bakgrund i att man rör sig mer inom industrin och oftare utför ett direkt fysiskt arbete. Således blir obehaget av luftrörelser avsevärt mindre inom industrin. Dock skall påpekas att dragproblem inom industrin inte är ovanliga, men de uppstår vanligtvis vid stillasittande arbetsplatser för monotona tempoarbeten.

Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom industrin och kan endast i undantagsfall överglänsas av andra systemlösningar.

Polman´s Lågimpulsdon för ventilation av komfortmiljöer

De krav man normalt ställer på don för industrin är inte alls lika tuffa avseende ljud och drag som i komfortapplikationer. Detta beror på att bakgrundsnivån ofta är så hög att problematiken med buller från luftdonen blir underordnade. Dragkriterierna inom industrin är normalt sett avsevärt “snällare” än i komfortinstallationerna. Detta har sin bakgrund i att man rör sig mer inom industrin och oftare utför ett direkt fysiskt arbete. Således blir obehaget av luftrörelser avsevärt mindre inom industrin. Dock skall påpekas att dragproblem inom industrin inte är ovanliga, men de uppstår vanligtvis vid stillasittande arbetsplatser för monotona tempoarbeten.

Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom industrin och kan endast i undantagsfall överglänsas av andra systemlösningar.

Polman´s Hygienluftdon för ventilation av renrumsmiljöer

Med renrumsluftdon menar vi till- från- eller överluftsdon som är lämpade för miljöer med speciella renhetskrav. Sådana don skall förutom att de (i första hand) så effektivt som möjligt bortransporterar föroreningar från rummet och bidrar till att hålla luften ren även innehålla en rad andra kriterier såsom:

  • Enkla att rengöra såväl in som utvändigt.
  • Inte samla smuts i skrymslen och vrår.
  • Ansluta mot övriga byggnadselement på ett hygieniskt vis.
  • Motstå den åverkan som kan ske vid upprepad periodiserad rengöring.
  • Enkla att sköta och renhålla.

Renrumsdonets viktigaste uppgift är att tillföra, förflytta eller evakuera luft på ett sådant vis att miljön i rummet blir så ren som möjligt.

Polman´s Kylradiatorer och fläktluftkylare

Polman´s kylradiatorer och fläktluftkylare är effektiva och hjälper er hålla nere temperaturerna med frisk luft, där och när det behövs.

Vi erbjuder flera olika tekniska lösningar för temperaturreglering; Elektronisk, självverkande eller manuell.

Polman´s Kanalprodukter

Polman´s CK-system är ett komplett sortiment lackerade längsskarvade cirkulära kanaler med detaljer och tillbehör.

Polman´s Bostadsventilation och rostfria köksdetaljer

Ett komplett sortiment luftdon för bostadsventilation som omfattar till- och frånluftsdon, uteluftsdon samt kökskåpor. Även andra köksdetaljer i rostfritt stål, så som specialtillverkade bänkskivor, bord och arbetsytor, har blivit en av Polman´s specialiteter. Storkök som privatpersoner vänder sig ofta till oss för att få hjälp med specialtillverkade rostfria detaljer, så som rostfria bänkskivor, bord och liknande för funktionabla och renliga kök.