Fotoarkiv

Forensikskåp, frånluft, till Polismyndigheten
Forensikskåp, frånluft, till Polismyndigheten.
Forensikskåp, frånluft, till Polismyndigheten.
Forensikskåp till Polismyndigheten.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Synlig takspridare, Saluhallen, Gävle.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.