Fotoarkiv

Specialvariant på ett standard hygiendon. Flera tilluftsdon sammanbyggda i en båge. Lutande översida. Anslutning underifrån. Totalt flöde 2300 l/s.
Infällnadsdon med front av 'flätade stålband'.
Polman´s halvrunda lågimpulsdon LDH i specialutförande. Material: rostfri stålplåt, borstad yta. Anslutning 400 mm, luftflöde 350 l/s per don.
Infällt don LOI special med front i kopparutförande.
Specialdon med anslutning underifrån och lutande topp. Enkelt att öppna och rengöra. Material SIS 2333 rostfritt. Komplett med ljuddämpad injusteringsenhet.
Polman´s BKB bågformat bostadsdon för väggmontage.
Deplacerande hörndon i bardisk.
KKB
Nya etiketter.