Om Polman´s


Inomhusklimat innebär så mycket mer än bara ventilation. Det är en samling av en mångfald av intryck som även innehåller allt det där andra, det som ögat ser och handen känner. Inte bara temperatur, buller eller drag, utan färg, form, lukt och känsla. Ett bra inomhusklimat har blivit en framgångsfaktor hos flera företag och beställare. Man har förstått kopplingen mellan ett gott klimat och höga prestationer eller resultat.


Vi hjälper företag, institutioner, kommuner och landsting, oftast i samarbete med sina konsulter, att bidra till ett behagligt inomhusklimat utifrån ledorden; Kunskap, kvalitét och känsla. För oss på Polman´s är det en självklarhet att följa denna paroll. Kunskapen finns där, vi har ju tillverkat luftdon i över 25 år, och talar vi lågimpuls torde det knappast finnas någon som besitter större erfarenhet än oss.

Vi har skapat en produktionsapparat som på begränsad tid låter utveckla och tillverka en produkt, som just du eller dina uppdragsgivare behöver. Och det behöver inte vara just ett luftdon. Unika lösningar för storkök och stilfulla hemmakök är en annan produktkategori vi kommit att växa oss starka inom. Vi på Polman´s har mer än 22,000 unika produkter, dokumenterade under två decennier. Ur vår gigantiska produktbas kan vi allt enklare och snabbare ta fram unika komponenter till mycket attraktiva priser.

Idag exporterar vi mer än någonsin. Våra främsta marknader är Tyskland, Nederländerna och Schweiz, marknader där kunden ställer höga krav på just det; Kunskap, kvalitét och känsla. Denna utmaning har vi antagit, och det känns verkligen som vi blivit ännu bättre. När blir det din tur att testa våra kunskaper? Du är alltid välkommen!


Hänsyn - Vårt miljöprogram


Vi på Polman´s arbetar målinriktat med miljöfrågor. Vårt miljöprogram Hänsyn finns publicerat på denna sida. Du kan även beställa broschyren i tryckt form från Polman´s, men helst inte med hänsyn till just miljön.Att visa hänsyn är inte bara att trycka på miljövänligt papper.

Även för oss inleddes arbetet med att miljöanpassa vår verksamhet till att "välja rätt papper". Men det var bara början. Vi insåg snart att det gick att göra väldigt stora förändringar till en ringa arbetsinsats. Och det hela var både stimulerande och lärorikt...

Nu har vi höjt ribban!

Alla nya produkter vi utvecklar håller en viss nivå med avseende på resurs- och miljötänkande. Naturligtvis sker löpande förändringar i vårt äldre sortiment, men tyngdpunkten på miljöarbetet ligger på framtidens sortiment.

Materialvalet

Oavsett vilken produkt som skall utvecklas skall man se på materialvalet ur miljösynpunkt. Det är inte enbart en fråga om hur miljön påverkas av det aktuella materialet vid dess framställan, utan även huruvida det går att återanvända.En annan aspekt att väga in är hur materialet påverkar miljön under den tid det sitter där installerat i en anläggning.

Materialvalet styrs av många faktorer såsom pris, tillgänglighet, utseende och hållbarhet. Det är knappast någon tillfällighet att stålet är det vanligast förekommande materialet i ventilationsprodukter. Stålet klarar de krav man ställer, förutsatt att man väljer rätt godstjocklek, stålkvalité och ytbehandling. Drygt 90% av Polman´s sortiment innehåller enbart stålplåt. Övriga material är koppar, mässing och aluminium samt trä, vanligtvis björk eller bok.

Från och med sommaren -96 använder Polman´s ljudabsorbenter fria från mineralull i tilluftsdonen ingående i K-serien. Vår målsättning är att användandet av mineralull skall minimeras och före 1997 års utgång skall ljud och värmeisolering av mineralull endast användas där brandskyddstekniska krav ej kan godta andra material. Ytbehandlingen av Polman´s produkter är som standard pulverlackering. Vi anlitar de modernaste målerier med effektiva system som släpper ut ett minimum av föroreningar till omgivningen.Drift och underhåll

Kostnaden för drift och underhåll av en ventilationsanläggning överstiger oftast investeringen mångfalt utslaget på anläggningens livslängd. Detta i sig borde innebära att den medvetna kunden väljer alternativ med energisnåla lösningar. Nu är det tyvärr inte alltid på det viset... Polman´s produkter är utvecklade för låga tryckuppsättningar och därmed eleffektiv drift. Dessutom är de enkla att sköta, och kontroll av luftflöden med fasta mätpunkter, en självklarhet.

Våra lågimpulsdon innehåller ej filtermattor eller liknande som kräver ett extra underhåll. Polman´s Drift och Skötselanvisningar redovisar inte enbart hur en produkt skall underhållas utan beskriver ingående vilka material som varje komponent innehåller.

Produkten skall leva länge...

En produkt skall hålla i många år. Det innebär inte bara att den skall kunna utstå åverkan. Den skall vara modern, ja rent av kanske lite före sin tid både i teknik och design. Polman´s lägger därför ned ett stort arbete i att utveckla moderna produkter och system för framtidens byggande. Vi samarbetar dessutom med framstående svenska formgivare för att ge produkterna en tidlös design som även den håller i många år...

Emballage och frakter

Polman´s produkter levereras inplastade med folie på returpall. Det är den metod vi funnit vara mest skonsam mot miljön, då vikten på emballaget blir låg samtidigt som plastfolien är återvinningsbar. Vi är anslutna till Reparegistret för omhändertagande av vårt emballage. Våra transporter sker både med bil och järnväg. Genom att sträcka ut leveranstiderna en aning och samordna leveranser går det att effektivisera transporterna både till gagn för miljö och ekonomi. Därför tillämpar vi ett system där kunden ges en extra rabatt om denne kan planera sina arbeten så väl att vi erhåller beställningarna i god tid.

Till sist...

Oavsett vad vi säger att vi vill göra för att dra vårt strå till stacken så kommer det an på den enskilda individen huruvida miljöarbetet fungerar inom vårt företag. Därför är utbildning och information av personalen och våra underleverantörer helt avgörande för hur det framtida miljöarbetet kommer att fungera.