Fotoarkiv

Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Objektsanpassat kanalsystem med injusteringsspjäll, ljuddämpare och tilluftsdon.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Växtvägg integrerad med dränerande tilluftsdon, BMC Uppsala.
Synlig takspridare, Saluhallen, Gävle.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.
Tilluftsdon spalt infälld i tak.
Rostfritt golvdon för påblåsning fönster, Gävle Sjukhus.
Rostfritt golvdon för påblåsning fönster, Gävle Sjukhus.
Rostfritt golvdon för påblåsning fönster, Gävle Sjukhus.
Don med klöverfront, infällt i bokhylla.