Fotoarkiv

Infällt don LOI special med front i kopparutförande.
Specialdon med anslutning underifrån och lutande topp. Enkelt att öppna och rengöra. Material SIS 2333 rostfritt. Komplett med ljuddämpad injusteringsenhet.
Polman´s BKB bågformat bostadsdon för väggmontage.
Deplacerande hörndon i bardisk.
KKB
Nya etiketter.