Nya Älvdalsskolans miniaula med böjda gradängdon

Specialtillverkade böjda gradängdon efter måttagning på plats.

Sedan två år har byggnationen av nya Älvdalsskolan pågått.

Etapp ett klar med Polman´s specialtillverkade luftdon på plats i miniaulan.

Polman´s har levererat specialtillverkade gradängdon med böjd utformning till nya Älvdalsskolans miniaula. Första delen av byggnationen är nu färdig, och bygget går in i etapp två. Under 2019 förväntas hela skolan stå färdig.


Kund: DALAB Dala Luftbehandling
År: 2017

Miniaula i Älvdalsskolan.

http://www.alvdalen.se/sv/Puffar/Sa-ser-nya-Alvdalsskolan-ut/